The Founder of the Neofuturism Movement
Daniel Schinasi   
 
   Home      Store      Art Sale


 
Art Sales
Main > GiuseppeVerdi-copy.gif  (#17 of 28)
previous image ]  [ next image ]  [ back to thumbnail view ]

GiuseppeVerdi-copy.gif

"Homage to Giuseppe Verdi and Otello" cm 65X50.4 2004 Copyright © 2012 Price:$20.000.00
previous image ]  [ next image ]  [ back to thumbnail view ]